EGAM TANITIM KATALOĞU
slider slider slider

BİZ VARSAK RİSK YOK

BENZERSİZ VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

EĞİTİMLİ VE SERTİFİKALI PERSONELLERİMİZ İLE FARK YARATIYORUZ

Vektör Kaynaklı Risk Yönetimi

Vektör Kaynaklı Risk Yönetimi Aşamaları

1. Aşama: Mevcut ve Potansiyel Zararlı Tespiti ve Risk Analizi
2. Aşama: Sistem Tasarımı
3. Aşama: Sistemin Uygulanması
4. Aşama: Kontrol ve Denetim

Vektör Kaynaklı Risk Yönetimi Programı; İşletmenin zararlı varlığı (Yürüyen Haşere, Uçan Haşere, Kemirgen, Sokak Hayvanları, Depolanmış Ürün Zararlıları, Kuş vb.) ve riskini artıracak olumsuz koşulların ortadan kaldırılabilmesi için Entegre Zararlı Yönetim anlayışı ile;

• Risklerin (Kalite, Gıda Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre açısından) ve mevcut zararlı aktivasyonlarının belirlenmesi
• Tanımlanmış riskleri ortadan kaldıracak Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin planlanması
• Etkinliğin izlenmesi
• Kurulan sistemin etkinliğinin sürekliliği sağlanmasıdır.

Burada ki asıl hedef; vektör canlının öldürülmesinden çok, riskin oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması, vektör canlı için; yeme, içme, üreme ve barınma açısından işletmenin cazip olmaktan çıkarılmasıdır.

Pest Kontrol

Haşere kontrolü veya diğer bir adıyla Pest Kontrol, taşıdıkları organizmalarla insan sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak tehdit eden, besinlerimize ve yaşadığımız yerlere zarar veren yürüyen haşere, uçan haşere ve kemirgenlere uygulanan kimyasal ve kimyasal olmayan teknikler ile tamamen yok ederek veya makul bir seviyede tutarak sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamamızı sağlayan faaliyetlerdir.

Entegre Zararlı Yönetimi

Entegre Zararlı Yönetimi, zararlılar ile ilgili mücadele ederken, mücadelenin hangi türlere karşı yapıldığı, verilere dayanarak oluşacak risklerin önceden saptanması, çözüm yolları ve alınacak önlemler gibi birden fazla işlemin bir arada yürütülmesidir.

Fumigasyon Hizmetleri

FUMİGASYON NEDİR ?

Çuvallanmış veya dökme yığın halinde depolanmış her türlü ürüne ekonomik zarar veren haşerelere karşı tamamı ile izole edilmiş ortamda katı, sıvı veya gaz fümigantlar kullanılarak yapılan eridikasyon (yok etme) işlemine fumigasyon denir.

Fumigasyon işlemi, çeşitli alet ve ekipmanlarla gerçekleştirilen, canlının tüm yaşam evrelerini yok ederek ürünün korunmasını sağlayan bir yöntemdir. Depolanmış Ürün Zararlıları dikkate alındığında, insektisitlerin hiç biri ürün içerisinde bırakılan yumurtalara karşı etkin değildir. Bu canlıların üreme hızları ve her seferde meydana getirdikleri canlı sayısı, işletmeyi çok tehlikeli bir bulaşmaya götürecektir.

FUMİGASYONUN ÖNEMİ

• Bulaşık ürüne direkt olarak tatbik edilebilen bir yöntem olması,
• Yüksek difüzyon yeteneği sayesinde, ürünün uç noktalarına kadar nüfuz edebilme ve homojen olarak dağılabilme imkanı sağlaması,
• Gıda maddelerindeki kalıntı ve koku oranının tolerans sınırları içerisinde bulunması,
• Diğer mücadele yöntemlerine göre daha az masraf ve iş gücü gerektirmesi,
• Zararlı etmenlerin tüm biyolojik dönemlerine etkili olması gibi özellikler bu işlemin olumlu yönlerini teşkil etmektedir.

FUMİGASYON UYGULAMA ALANLARI

• Boş ve / veya dolu Depolar,
• Fabrikalar,
• Konteynırlar,
• Gemiler,
• Çadır altında paletli veya çuvallanmış ürünler,
• Toprak; seralarda, çim alanlarda vb. her türlü bakteri, fungus ve yabancı otlara karşı.

BÜYÜK İŞLETMELER İÇİN UYGULAMALAR

Haşere mücadelesinde, depolanmış ürün zararlarına (SPI olarak bilinen: Lasidorma, Ephestia spp., Tribolium, vb.gibi) karşı metil bromit kullanımına son yıllarda kısıtlamalar getirilmiş olması nedeni ile, şirketimiz, hijyen standartları ve ürün dolaşımı uygulamalarında farklı alternatif uygulama yöntemlerine yönelmiştir.

Çevre Sağlığı Hizmetleri olarak, özellikle Tütün, Fındık ve Kuru Meyve Endüstrisi için önem taşıyan depolanmış ürün zararlılarına karşın, geliştirilen doğal Pyrethrin maddesini ULV olarak uygulamak suretiyle yepyeni bir çözüm anlayışı getirmiştir. Diğer sentetik pyrethroid insektisitlerden farklı, direkt ürünlerin bulunduğu yerlerde uygulama yapılabilmesi, rezidüel olmaması, ciltte tahriş yapmaması ve toksik olmamasıdır. Ancak, temas halinde etki gösterir. Fotostabil olup UV ışınları ile dekompeze olurlar. Haşerelerin biyolojik takvimi göz önüne alınarak, uygulamalar gece yapılmaktadır. Uygulamaların sıklığına, mevsim, haşere aktivitesi ve müşterilerin ihtiyaçları gibi faktörler etki etmektedir. Bu uygulamanın yaz aylarında yaklaşık her 1,5 – 2 ayda bir gerçekleştirilmesini tavsiye ediyoruz Fumigasyon alanında yeterliliğimiz, bünyemizde ki fumigasyon operator belgesine sahip ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ve yaptığı çalışmalar noktasında kendisini kanıtlamış durumdadır. Çalışmalarımız uluslararası Kalite ve Güvenlik standartlarında olduğu gibi en sıkı yerel ve uluslararası yasalara uygunluk gösterir. Teknisyenlerimiz ve mühendislerimiz çok iyi yetişmişlerdir ve var olan en iyi teknikler hakkında size yardımda ve önerilerde bulunabilirler.

Egam Analiz ile Online Raporlama

Dataları veriye dönüşmüş hali ile dünyanın neresinde olursanız olun web sayfamız üzerinden EGAM ONLİNE müşteriye özel kullanıcı adı ve şifresi ile internet ortamından güncel, anlık veriye, trend analizlerine ve tüm güncel dokümantasyon raporlara erişim sağlar. Sürdürülebilir çözüm ortağınız.

graph2

www.ecopestmarket.com

Kaliteli ve Güvenli Alışverişin Adresi