444 85 57

product

Tedarikçi Denetimleri

Günümüz piyasa koşullarında firmaların ticari faaliyetlerinde başarılı olabilmelerinin bir ön koşulu olarak tedarik zincirini denetiminin çok büyük bir payı vardır. Kalite Sistemlerini uygulayan firmaların tedarikçilerini, nitelikleri, seçimleri ve değerlendirmeleri için bir yöntem oluşturmak, sorumlulukları belirlemektir. Firmanızın üretim ve/veya hizmetinde kullanmak üzere aldığı tüm malzeme ve hizmetleri sağlayan tedarikçilerinin nitelikleri ve performanslarının izlenmeleri, karşılıklı olarak belirleyeceğimiz kriterlerle denetlenmeleri ve tedarikçi raporlarının size sunulmasını kapsar. Ayrıca firmanın daha avantajlı tedarikçilere ulaşmasını sağlayarak sektörü içerisindeki rekabet gücünün artması da tedarikçi denetiminin en önemli sonuçlarından birisidir.

product

Pest Kontrol Denetimi

Vektör Kaynaklı Risk Yönetim Hizmetlerinin iş süreçlerinin geliştirilmesine, Pest Kontrol operatörlerinin saha uygulama süreçlerinde başarılı bir sürecin gerçekleştirilmesinde yardımcı olmak, hizmette aksayan yönlerin belirlenmesi noktasında bağımsız ve tarafsız bir denetim hizmeti sunmak. Pest Kontrol sistemini daha etkin ve verimli hale getirerek işletme ve müşterilere hizmette kalite ve güvence sağlamaktır.

product

Standartlar Kapsamında İç Denetim

Biz sizin ekibinizin en keskin gözleriyiz. Tüm eksikleri sizin için bulur, ayıklarız. Kendinizi düzeltmeniz için tüm açıklarınızı kulağınıza fısıldarız. Çalışmalarımızda sloganımız “firma gelişimi için tüm engelleri kaldırmak”dır. Detaylı ve doğru raporlarımız ile size ve sizi denetleyenlere güven telkin ederiz. Biz sizi, sizin için inceleriz.

www.ecopestmarket.com

Kaliteli ve Güvenli Alışverişin Adresi