444 85 57

Depo Fümigasyon

Depo Fümigasyon

Hububat, Baklagil ve özellikle tohumu değerli kuru gıdaların depolanmasında ürün ile iç içe olan zararlı böcekler diğer ilaçlama yöntem ve tekniklerini etkisiz hale getirmektedirler. Ürüne doğrudan uygulanan fumigasyon yöntemi bu dezavantajları avantaja çevirmektedir.

Özellikle tahıl ürünlerinin depolandığı depolarda, ortam tamamıyla gaz sızdırmaz hale getirtildikten sonra uygun fumigantlar ile Fumigasyon Operatörleri tarafından yapılır. Depo koşulları ve içerisinde bulunan ürünlerin çeşitliliğine göre özel olarak fumigasyon işlemleri uygulanır.

Depolanmış tahıllarda uygulanmakta olan fumigasyon metodları;

  • Depoda ya da siloda tahıl yığınının üst kısmına gereken miktarda aluminyum fosfit pelleti ya da tableti bırakarak,
  • Silo tabanındaki havalandırma kanalına gereken miktarda aluminyum fosfit pelleti ya da tableti bırakarak
  • Metal el probları aracılığıyla tahılın üst kısmına (birkaç metre derinine) gereken miktarda aluminyum fosfit pelleti ya da tableti bırakarak
  • Silo ya da depoya tahıl alınırken elle yada otomatik dispenser ile alınmakta olan tahıla karıştırılarak
  • Silodaki tahılın fumigasyon amacıyla boş siloya alınırken aktarma esnasında karıştırılarak.

Fumigasyonda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

  • Fumigantlar ölümcül olup fumigasyon işlemi çok tehlikelidir.
  • Fumigasyon işlemi fumigasyonoperatör belgesi olan en az 1 kişi tarafından uygulanmalıdır.
  • Fumigasyon işlemi yapılacak yerin sızdırmazlığı çok iyi bir şekilde sağlanıp hava akışı olmamalıdır.
  • Fumigasyon işlemi bitmeden uygulama alanı kullanıma açılmamalı.
 

www.ecopestmarket.com

Kaliteli ve Güvenli Alışverişin Adresi