0 850 771 04 62

Kemirgenler

Kemirgenler Hakkında Genel Bilgi

Fareler ürün kalitesi, gıda güvenliği ve insan sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturabilirler. Dünyanın en büyük salgınında 100 milyon insan ölmüş olup ölü fare ve pirelerin insanları ısırması ile yayılmıştı. Egam Çevre Sağlığı; riskin tespiti, kontrol altına alınması ve önleyici faaliyetler ile sürecin yönetilmesinde hizmet vermektedir.

Kemirgenler Türleri, Yaşam Döngüsü ve Üreme

Kemirgenler, Memeliler (Mammalia) sınıfının Rodentia takımındandır.  Karada, suda,  ağaçlarda, yeraltı tünellerinde yaşayan birçok türü vardır. Bu hayvanlara, hem kemirici dişleri uzun ve kuvvetli olduğu için hem de ağaçları, ekinleri ve birçok şeyi kemirerek beslendikleri için “kemirgenler” veya “kemiriciler”adı verilir.

Dünya üzerinde fare ve sıçanlar, Antartika kıtası dışındaki hemen her bölgede bulunur. Genelde yaşam yerini seçmede, yiyeceklere ulaşabilme durumunu göz önündebulundurur. Çevre şartlarına üstün bir uyum yeteneği gösterir. Ortamın iklim şartlarına adapte olabilmiş birçok fare türü mevcuttur. Genelde insanlarla birlikte bulunur ve çok hızlıüreme kabiliyetine sahiptir. Fare ve sıçanlar genelde gece hareket halindedirler.  Gündüz bir fare görülmesi, sayılarının arttığını gösterir.

Fareler kendilerini korumak ve yavrularını saklamak için barınak ararlar. Aynı zamanda dinlenmeye de meraklı olduklarından yuvalarını kolay erişilmeyecek yerlere yaparlar. Farelerin en iyi yuvalandıkları yerler binaların bodrum katları, kapalı ve gizli kalmış köşeler,atılmış eşyaların arkaları, kovuk ve duvar içleridir. Fareler insanların ve diğer düşmanların ulaşamayacağı yerlerde gizlenirler.Diğer memeli hayvanlara göre çok hızlı üreme özelliği bulunan fareler için iklim şartları bu konuda çok belirleyici değildir. Yani yılın her mevsimi üreyebilirler. Ancak sıcak havaları ve bahar aylarını daha çok tercih ederler. Fiziksel özellikleri her ay doğum yapmalarına elverişli olsa da yılda ortalama 4-7 kez doğum yapar. Fare üremesi ortalama 2 ayda bir tekrarlandığı gibi, her seferinde doğan yavru fare sayısı da değişkendir.21-22 gün süren farelerde hamilelik süresinin sonunda doğan yavruların büyük bir kısmı yetişkinliğe kadar sorunsuzca yaşayabilir. Ancak stres, yetersiz gıda kaynakları, büyük sürü, yüksek ses gibi çeşitli durumlar nedeniyle bazen fare yavrularının bir kısmı ölür.

Sıçanlar ve fareler (Muridae) ile aynı aileye aittir. Bununla birlikte, sıçanlar Rattus cinsine öte yandan, fareler Mus cinsine aittir. Yeryüzünde 35 aile altında 1700 kadar kemirici türü vardır. Bunlardan en sık karşılaştıklarımız:

Kemirgenler Türleri

Norveç Sıçanı - Lağım Sıçanı

Norveç Sıçanı - Lağım Sıçanı - Rattusnorvegicus L.

Sırt rengi açıktan koyu kahverengiye kadar değişir. Kuyruk kısa, kulaklar küçük ve kaba burunludur. Yılda 2 – 7 doğum yapar ve her doğumda 5 – 14 yavru meydana getirir. Vücut ağırlığı 200 – 400 g., boyu 18 – 25 cm.’ dir. Ortalama 3 – 4 yıl yaşarlar. Kentsel ve kırsal alanlarda yaygındırlar. Oyuklar, çöplükler, kanalizasyonlar iç ve dış alanlar yaşam yerleridir.

Ev Sıçanı - Çatı Sıçanı

Ev Sıçanı - Çatı Sıçanı - Rattusrattus L.

Sırt rengi koyu kahverengiden siyaha kadar değişir. Burun sivri, kuyruk uzun ve kulakları geniştir, ayrıca iyi bir tırmanıcıdır. Yılda 2 – 7 doğum ve her doğumda 5 – 14 yavru meydana getirir. Vücut ağırlığı 120– 175 g., boyu 16 – 21 cm.’ dir. Sıklıkla yer üstünde, yer altında, ağaçlarda, evlerde, paketleme yerleri, ürün depolarında, gemi ve limanlarda yaşar. Dünyanın her yerine dağılmıştır.

Ev Faresi

Ev Faresi - Musmusculus L.

Sırt açık veya koyu gri rengindedir. Yılda 4 – 8 doğum ve her doğumda 6 – 12 yavru meydana getirir. Vücut ağırlığı 9 – 25 g., boyu 7 – 8 cm.’ dir. Hastalık nakletme ve hasar vermesi diğer iki türe göre daha azdır. Evlerde, yiyecek depolarında, kilerlerde, ambarlarda, kovuk ve duvar içlerinde yaşadığı için mücadelesi daha zordur. Özel tedbirlerin alınması gerekir.

Nasıl Kurtulursunuz ?

Fabrikanızda, evinizde, işletmenizde kısacasıyaşam alanlarınızdakemirgen ile karşılaşmanız durumunda, profesyonel uygulamalar ile bu zararlıya yönelik uzun vadeli çözümlere ulaşabilirsiniz.

Zararlı kontrolüne yönelik uzman ekibimiz uygun yöntemlerle zararlı ile mücadele eder ve riskin tekrarlanmaması adına Düzeltici Önleyici Faaliyetler sunar ve uygulamanın sonuçlarını takip eder.

Teklİf Al

EGAM Çözümün Odağı ve Ortağı

 • Saha deneyimli teknik ekibimiz, işletmeniz ya da zararlı görülen alanda kapsamlı araştırma yapar
 • Zararlının oluşmasına yol açan koşulları ve nedenleri tespit eder
 • Risk analizine bağlı olarak, riskli ve yüksek riskli alanlar belirler
 • İşletmede daha önceden yapılan çalışmaların öyküsü dinler. Zararlıya ait yapılan çalışma ve uygulamalar hakkında bilgi alır
 • Geçmişte yapılan uygulamalar göre bugünkü durum ve gelecekte olabilecek istila ve türlerini göz önünde bulundurur
 • Tüm değerlendirmeler neticesinde uygun çalışma metodolojisini belirler

Hizmetimiz ve Yararları

 • Mesul Müdürler ve Süpervizörler: Saha deneyimine sahip, eğitimli, güvenilir ekipler
 • Hedefe Yönelik Uygulamalar: Yaşam alanınızda Biyosidal Ürün (Biyosidal ürünler, içerdikleri aktif madde ya da maddeler sayesinde zararlı olarak kabul edilen bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar, hamam böceği, kene, karasinek, sivrisinek gibi böcekler, fare ve sıçan gibi kemirgenler üzerinde kimyasal veya biyolojik etki gösterirler. Bu sayede biyosidal ürünler zararlı organizmaların hareketlerini kısıtlayabilir, uzaklaştırabilir, zararsız kılabilir ya da yok edebilirler) Kullanımını minimum düzeyde tutarak geliştirdiğimiz uygulama ve inovatif ürünler ile hedefe yönelik etkin çözümler üretilir.
 • Teknik Ekip: Ekiplerimiz kemirgen türüne göre, saklanabilecekleri noktaları belirler. Kemirgen türü ve yaşam alanlarına göre, sorunu ortadan kaldırmak için en uygun ve güvenli uygulamalar yapılır
 • Ziyaret Planları: Müşteri ihtiyacı ve kemirgen türüne bağlı ziyaret planları hazırlanır ve gerekli uygulamalar yapılır.
 • Önleyici Faaliyetler: Probleme yönelik olarak teknik ekipler tarafından kemirgen istila alanları ve istilanın önüne geçmek adına tavsiyeler sunulur
 • Ziyaret Sıklığı: Kemirgenin türü, işletme yapısı, çevresel riskler değerlendirilerek ziyaret sıklığı belirlenir. Yapılan çalışmaların sonuçları takip edilir.

 Problem tamamen ortadan kalkmadan biz o işe tamamlanmış olarak bakmayız.

Profesyonel Desteğe İhtiyacınız Mı Var ?

Fabrikanızı, yaşam alanlarınızı ya da işletmenizi kontrol ve keşif yapmak için  0 850 771 04 62 nolu hattımızdan ücretsiz olarak arayın ve Profesyonel çözümler alın.

Savaşı Kazanmak İçin

İşletmenizdeki kemirgen varlığının iş ve marka itibarınıza olumsuz bir etkisi olabilir. Kemirgenlerin istilasında bütün işletmeler risk altındadır, ama gıda işletmeleri daha büyük tehlikelere maruz kalabilir. Yedikleri gıdanın 3 katını kontamine (kirleterek) ettikleri ve yılda 33 milyon ton gıdayı tahrip ettikleri belirtilmektedir. Ön kesici dişleri sürekli uzayan (günde ortalama 0,4 mm uzar) kemirgenler, dişlerini törpülemek için; ürün ve malzemeleri kemirmek suretiyle zarar verirler. Kemirgenler hemen hemen her şeye zarar verebilir. Bulundukları yerlerdeki gıda maddelerini tükettikleri gibi elektrik kablolarını, kâğıt, kumaş ve ahşap ürünlerini kemirerek zarar verirler. Tarla, bahçe veya depolanmış haldeki ürünlerde önemli hasar ve kayba yol açabilirler. Ayrıca, borular ve kanalizasyonlarda canlı veya ölü durumda iken mekanik tıkanmalara sebep olabilirler. Elektrik kablolarını kemirmeleri sonucunda kısa devre oluşmasına ve yangınlara neden olabilirler. Kemirgenlerin bu zararları işinizde yüksek para kayıplarına neden olabilir.

 Ücretsiz kemirgen teklifi için bizimle iletişime geçin.

Teklİf Al

EGAM Çevre Sağlığı İle Çalışmanın Farklılıkları

 • En güncel bilgi ve deneyime sahip çalışanları ile problemin kaynağında etkin çözüm üretir
 • Çevre ve toplum sağlığı adına en uygun malzeme ve donanım ile çalışır
 • Acil müdahale gerektiren durumlar da en hızlı ve etkin çözümleri üretir,
 • Verilere dayalı iş ve süreçleri etkinlik açısından izler,
 • Her kademe de çalışanına ve yönetim kadrolarına erişilebilir
 • Vektör kaynaklı risk yönetim süreçlerinde; eğitim, denetim, fumigasyon, dezenfeksiyon vb. bütünleşmiş iş çözümleri sunabilen geniş bir yeterlilik ve yetkinlik alt yapısına sahiptir,
 • Türkiye yapılanması ile her ile hizmet verebilme gücüne sahiptir,
 • Ülke çapında kalitesi ile müşteri ve denetim şirketleri tarafından vermiş olduğu hizmet kalitesi ile tanınmıştır,
 • Yasal ve müşteri şartlarına uygunluk açısından çalıştığı çözüm ortaklarına problem yaşatmaz
 • Müşteri Denetimlerinde, Kalite, Gıda Güvenliği ve diğer yönetim sistemleri denetimlerinde çalıştığı çözüm ortaklarına problem yaşatmaz,
 • Çalıştığı çözüm ortaklarının risklerini etkin yöneterek, çözüm ortaklarının rakiplerinin önüne geçmesini sağlar
 • Yetkin bir firma ve ekip ile çalışmanın rahatlığı ile iş – zaman kayıplarınızı engeller.

Kemirgenler Kontrolünde Savaşı Kazanmak İçin Bilmeniz Gerekenler

Giriş Yolları: Fareler, dışarıdan oyuklar, açıklıklar,  havalandırmalar, kanalizasyon ve drenaj boruları aracılığıyla yaşam alanlarınıza birçok farklı şekilde girebilir. İşletmelere; hammadde, ambalaj malzemeleri vb. ile taşınabilirler.

Fare ve sıçanlar, bulundukları yerlerdeki gıda maddelerini tükettikleri gibi elektrik kablolarını, kâğıt, kumaş ve ahşap ürünlerini kemirerek zarar verir. Tarla, bahçe veyadepolanmış haldeki ürünlerde önemli hasar ve kayba yol açabilir. Yedikleri gıdanın 3 katını kontamine (kirleterek) ettikleri ve yılda 33 milyon ton gıdayı tahrip ettikleri belirtilmektedir.Ayrıca borular ve kanalizasyonlarda canlı veya ölü durumda iken mekanik tıkanmalara sebep olur.

İdeal Çevre: Yaşam alanlarınız belirli kemirgen türleri için ideal bir üreme alanıdır. Yeterli miktarda yiyecek, sıcaklık, su ve yuvalama alanlarıyla tüm yıl boyunca aktif kalabilirler.

Üreme: Kemirgenler en hızlı çoğalan canlı türlerindendir. Gördüğünüz her biri için duvarlarınızın arkasında çok daha fazla saklanma ve çoğalma olabilir.

Kaçınma: Her gün gördüğünüz birkaç kemirgen olası bir istila belirtisi olabilir. Sıçan ve fareler özellikle geceleri, beslenme sırasında faal olur; ancak bu, gündüzleri faal olmadıkları anlamına gelmez. Kat ettikleri mesafe, yemek ve su bulabilmelerine bağlıdır. Binaların içinde duvara yakın mesafelerde, özellikle duvar diplerinden hareket eder. Eğer yemek ve suyu çok yakın çevreden temin edebiliyorsa sıçanlar, bütün yaşamlarını tek bir binada geçirebilir. Diğer taraftan, yemek ve su kaynakları biterse yeni kaynaklar bulmak için çok uzun mesafeler kat etmeleri gerekebilir. Genç sıçanlar, kolonilerini terk edip yeni koloniler kurmadan evvel çok uzun mesafeler kat ederler.Çatı sıçanları, binaların özellikle tavan aralarında ve üst katlarında yerleşir. Damlar ve kablolar üzerinde dolaşarak bir binadan diğerine geçer. Yemek ve barınak olduğu sürece fareler, sıçanlar gibi uzun mesafeler kat etmeyip küçük bir alana kümelenir. Depolarda yemek yığınları arasında bütün yaşamlarını sürdürebilir. Bu nedenle yiyecekleri çok kuru olmadıkça su ihtiyacı duymaz.

Alerjiler / Hastalıklar: Kemirgenlere karşı alerjisi olan insanlar genelde idrardaki veya dışkıdaki proteinlere reaksiyon verir.

Fareler, 200 kadar patojen organizma (virüs, bakteri, mantar solucan ve artropod) taşır. Kemirgenlerce taşınan hastalıklar genel olarak zoonoz terimiyle adlandırılır. Bu terim, bu hastalık ve enfeksiyonlara neden olan etkenlerin doğal olarak omurgalı hayvanlar ve insanlar arasında taşındığını gösterir.

Temizlik: Gerekli hijyenik tedbirler alınmalı, çöpler, yiyecek artıklarıvb. ortadan kaldırılmalıdır.

Düzen: Atıl durumda malzeme bulundurulmaması, duvar diplerinin ulaşılabilir ve temiz olması, İş yeri çevresinde çöp, atık yığınları, su birikintileri ve canlıların yerleşebileceği ortamların oluşturulmaması

Kendinizi etkisiz yapın:  Özel ekipman, malzeme ve teknik bilgi olmadan kemirgen kontrolünü sağlamaya çalışmak kaybedilen bir savaş olabilir.

Kemiriciler, çok zeki hayvanlardır ve tuzakla yakalanmaları ve popülasyonlarının ortadan kaldırılması çok zordur, bu yüzden kemiricilerle mücadele için iyi bir strateji geliştirilmesi ve mücadele bilimsel yöntemlerle önceden planlı ve kontrollü bir şekilde yürütülmelidir.

Kemirgenler İstilasından Emin Değilseniz

İhtiyacınız olan profesyonel uygulama için, evinizin, tesisinizin etrafındaki bazı yaygın işaretlere bakabilirsiniz.

Kemirgen zararı için aranacak iz ve deliller;

 • Yuva ve delikler,
 • İzlediği yol
 • Gezindiği yerdeki lekeler,
 • Ayak ve kuyruk izleri,
 • Pislikleri,
 • Verdikleri hasara ait belirtiler.

Nasıl Önlenir

Evlerinizde ya da işyerlerinizde hoşunuza gitsin ve ya gitmesin, bazı kemirgen türleri için ideal üreme alanları vardır. Gıda, sıcaklık, su ve barınabilecekleri alanların varlığı ile kemirgenler tüm yıl boyunca istilalarına devam edebilirler.

Kemirgenler İstilasını Önlemenin Yolu

Önleyici önlemler almak: Kemirgenleri önlemenin en etkili yolu onları gıda, su ve barınaktan yoksun bırakmaktır.

 • Kemiricilerin üreme ve saklanma ortamlarının yok edilmesi
 • Kemirici üremesine ve girmesine olanak vermeyecek bina yapımı,
 • Yalıtımsal eksikliklerin giderilmesi,
 • Düzenli ve detaylı temizlik yapılması, hijyenin sağlanması (TEMİZLENEBİLİR ALANLAR OLUŞTURULMASI)
 • Depolama alanlarında, evlerde kilerlerde depolama standartlarına uyulması (ULAŞILABİLİR ALANLAR OLUŞTURULMASI)
 • Kapıların kapalı tutulması
 • Dışarıdan alınan ürünlerin kontrollü şekilde işletme içine alınması
 • Su kaynağı oluşturabilecek su birikintilerinin engellenmesi
 • Açıkta gıda bırakılmaması
 • Kuru gıdaları sıkıca kapatılmış kaplarda saklanması
 • Günlük olarak çöplerin uzaklaştırılması

Profesyonel Önleme

Egam Çevre Sağlığı Ekipleri, farklı kemirgen istilalarını yönetmekte deneyime ve uzmanlığa sahip olup, özel uygulamalar ve önleyici / düzeltici tavsiyeler sunar. 0 850 771 04 62 numaralı telefonu arayarak çözüm için bizimle iletişime geçiniz.

Kemirgenler Gerçekleri ve Efsaneler

 • Bir fare tam üç gün su içinde yüzebilir ve tuvalet sifonunun çekildiği anda bile ölmez. Daha da ilginci fare aynı yolu izleyerek çıktığı yere geri dönebilir
 • Fareler renkleri ayırt edemezler
 • Farelerin işitme duyusu çok keskindir.İnsanların duyamadığı kadar ultrasonik ses dalgalarını bile duyabilirler. Birbirleriyle iletişim kurarken, ultrasonik (insanları duyamadığı) ya da sıradan normal sesler (insanların duyulabildiği)çıkarabilirler.
 • Farelerin de keskin bir koku hissi var.
 • Yenidoğan fare yavruları doğumda kördür
 • Yeni doğan farelerin vücutların da kürk yoktur
 • Fareler günde 12 saatten fazla uyurlar!
 • Fareler iyi bir tırmanıcı ve yüzücüdürler.
 • Fareler 50 cm kadar sıçrayabilirler. Bu oran fare büyüklüğüne kıyasla oldukça büyüktür.
 • Bir farenin dişleri yılda 13 cm'ye kadar büyüyebilir. Onları yönetilebilir bir boyutta tutmak için, bir sıçan sürekli olarak onları törpülemek için sert maddeleri kemirir. Dişleri süper güçlüdür ve her şeyi kesebilir,(Ahşap,  10cm kalınlığında beton, hatta 2mm kalınlığında metal).
 • Farelerin ve sıçanların ağzının ön kısmında dört kesici diş, alt çene üzerinde iki premolar ve ağzın arkasında altı tane molar olmak üzere toplam 18 dişe sahiptirler
 • Diş izlerinin büyüklüğüne göre fare mi, sıçan mı olduğunu anlayabilirsiniz. SIÇANLAR genellikle yaklaşık 3 mm uzunluğunda DERİN İZLER bırakır. FARELER’ in yaptığı diş izleri yüzeyde KÜÇÜK ÇİZİKLER gibi görünür.

 

www.ecopestmarket.com

Kaliteli ve Güvenli Alışverişin Adresi