Vektör Kaynaklı Risk Yönetimi

portfolio detail

Vektör Kaynaklı Risk Yönetimi

Vektör Kaynaklı Risk Yönetimi Aşamaları

1. Aşama: Mevcut ve Potansiyel Zararlı Tespiti ve Risk Analizi
2. Aşama: Sistem Tasarımı
3. Aşama: Sistemin Uygulanması
4. Aşama: Kontrol ve Denetim

Vektör Kaynaklı Risk Yönetimi Programı; İşletmenin zararlı varlığı (Yürüyen Haşere, Uçan Haşere, Kemirgen, Sokak Hayvanları, Depolanmış Ürün Zararlıları, Kuş vb.) ve riskini artıracak olumsuz koşulların ortadan kaldırılabilmesi için Entegre Zararlı Yönetim anlayışı ile;

• Risklerin (Kalite, Gıda Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre açısından) ve mevcut zararlı aktivasyonlarının belirlenmesi
• Tanımlanmış riskleri ortadan kaldıracak Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin planlanması
• Etkinliğin izlenmesi
• Kurulan sistemin etkinliğinin sürekliliği sağlanmasıdır.

Burada ki asıl hedef; vektör canlının öldürülmesinden çok, riskin oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması, vektör canlı için; yeme, içme, üreme ve barınma açısından işletmenin cazip olmaktan çıkarılmasıdır.

www.ecopestmarket.com

Kaliteli ve Güvenli Alışverişin Adresi