Entegre Zararlı Yönetimi Eğitimi

portfolio detail

Entegre Zararlı Yönetimi Eğitimi

Entegre Zararlı Yönetimi Programları hedef zararlının oluşturacağı risklerin ortadan kaldırılması için yerine getirilmesi gereken Önleyici ve Düzeltici Faaliyetlerin bütününü ifade etmektedir. Bu hizmet anlayışı ile; Kalite, İş ve İşçi Sağlığı, Gıda, Çevre Güvenliği Yönetimi süreçlerinde tanımlanan riskler için gerekli önlemler alınmaktadır. Bu önlemlerin alınmasının amacı, yapılacak yanlış mücadele ve uygulamaları ile insana, doğaya, çevreye ve işletmeye zarar verilmemesini kapsamaktadır.

www.ecopestmarket.com

Kaliteli ve Güvenli Alışverişin Adresi