Hakkımızda

Hakkımızda

Kalite, Gıda Güvenliği, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre açısından vektör kaynaklı risk yönetim anlayışı ile çözümün odağı olan EGAM bir mühendislik firmasıdır.

Müşterilerine sunduğu Çevre Sağlığı Hizmetlerin de temel anlayışı riskin tanımlanması, kök neden analizinin yapılması, riskin kaynağına etkin ve önleyici faaliyetlere dayalı iş çözümleri üretmektir. Gücünü bilgi ve deneyiminden alan, her zaman müşterisinin yanında ÇÖZÜM ORTAĞI VE ODAĞI anlayışında hizmet üreten bir kuruluştur.

Her Konuda İlk Olma

Tüm çalışan mühendislerimiz, tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle paylaşmaya çalıştığımız, sürekli iyileştirme ve geliştirme bilinciyle giriştiğimiz yolculuğumuzun değişmeyen ve değişmeyecek

hedefimiz her zaman mükemmelliği yakalamaktır.

Mücadele çalışmalarında hizmet anlayışı, sektörün dünya çapındaki tüm yenilik ve gelişmeleri takip eden ve kendini hızlı bir şekilde güncelleyen, TSE (HYB), ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlar ile kalitesini ve hizmet sürekliliğini garanti altına almıştır.

Vizyonu alanında en iyi hizmet ve uygulamaları yapan bir firma olarak; Entegre İş Yönetim Çözümleri üretmektir. Ülkemizin büyüme sürecinde kalkınmasına destek vererek, bu süreçte; Türkiye`den Dünya`ya İş Yönetim Modelleri geliştirmek, bu alanda bilginin akışyönünü Türkiye`den Dünya`ya yayılacak noktaya taşımaktır. Buradan hareketle, eğitim, değişim ve gelişim merkezi olarak; Müşterilerimize, Hissedarlarımıza, Çalışanlarımıza, Topluma ve Çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde arttırmaktır.

İlke ve Değerlerimiz

Yenilikçiyiz;
Farklılıklara değer veririz,
Çevrenin yarınların bizlere emaneti olduğuna inanırız;
Mükemmelliğin bir sonuç değil süreç olduğu bilinci ile hareket ederiz,
Başarının; başarmak için bahane arayanların olduğuna inanırız.
Etik kurallarımız:

Gizlilik güvenilirlilik
Çıkar çatışması.
Rüşvet almama.
Adil piyasa.

graph2